Verbreden en verdiepen

null

Verdieping

In ons eerste jaar zetten we sterk in op verdieping door niveaugroepen voor Frans en wiskunde. Aan de hand van het 3-assenstelsel (abstractieniveau, autonomie en moeilijkheidsgraad) observeert elke vakleerkracht in welke mate de leerling in staat is om basis- en verdiepingsdoelen te halen te lossen in een eenvoudige/moeilijke context op zelfstandige basis of mits begeleiding.

Doorheen het eerste jaar kan de leerling wijzigen van niveaugroep en zo ontdekken dat hij/zij sterker is in taal i.p.v. in wiskunde of omgekeerd. Elke klassenraad wordt besproken of een leerling een meer uitdagend niveau aankan of net teveel energie stopt in een vak waar hij/zij minder aanleg voor heeft.

In het flexcafé zetten we verder in op remediëring en verdieping van Frans en wiskunde.

Verbreding

We gaan voor 2 keuzeuren in het eerste jaar binnen volgende domeinen om leerlingen hun interesses te laten ontdekken.

  • Taal & Ecologie
  • Wetenschap
  • Ondernemen
  • Sport
  • Kunst

Tijdens het uurtje ICT zorgen we dat ze hun ICT-vaardigheden ontwikkelen. De toepassingen hiervan worden geïntegreerd in de algemene vorming.

In het tweede jaar kunnen leerlingen kiezen tussen twee basisopties: