Verbreden en verdiepen

null

Verdieping

In ons eerste jaar zetten we sterk in op differentiatie door extra uren wiskunde en Frans op maat aan te bieden. Elke vakleerkracht observeert in welke mate de leerling in staat is om basis- en verdiepingsdoelen te behalen en problemen op te lossen in een eenvoudige/moeilijke context op zelfstandige basis of mits begeleiding. De werkvorm wordt op basis hiervan aangepast per leerling. Naargelang hun werktempo en zelfstandigheid worden ze in groepjes aan het werk gezet of krijgen ze instructies van de leerkracht.

Verbreding

We gaan voor 2 keuzeuren in het eerste jaar binnen volgende domeinen om leerlingen hun interesses te laten ontdekken.

  • STEM
  • Talen & Cultuur
  • Sport
  • Kunst

Tijdens het uurtje ICT zorgen we dat ze hun ICT-vaardigheden ontwikkelen. De toepassingen hiervan worden geïntegreerd in de algemene vorming.

In het tweede jaar kunnen leerlingen kiezen tussen twee basisopties: