Structuur

null

In Viso Cor Mariae zetten we in op 3 studiedomeinen, nl. STEM, Economie & Organisatie en Taal & Cultuur.
Deze drie domeinen of combinatie van domeinen leiden tot brede studiemogelijkheden in het hoger onderwijs en tot jobs van de toekomst.

Domein Economie & Organisatie

Je wil leren over wat je in de wereld ziet gebeuren?
En hoe je daarover je eigen mening kunt vormen?
Je wil maatschappelijke thema’s onderzoeken vanuit een economisch perspectief?
Je wil zelf ondernemen?

In de doorstroomrichtingen die voorbereiden om verder te studeren ligt de focus op een brede algemene vorming en de specifieke vorming in economie. Dankzij die specifieke vorming krijg je inzicht economie als systeem en in de werking van ondernemingen.

In de dubbele finaliteit ligt de nadruk op bedrijfswetenschappen en het ontwikkelen van competenties om boekhoudkundige, commerciële, logistieke en HR-activiteiten te ondersteunen.

STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) is een letterwoord, waarbij het geheel meer is dan zijn delen.

In STEM-studierichtingen ligt het accent op:

  • Fysica, chemie en biologie (samen Natuurwetenschappen genoemd) en wiskunde. Deze vakken vormen de theoretische basis.
  • Technologie, waarbij je wetenschap en techniek toepast en combineert bij o.a. constructies, robotica, automatiseringen en media.
  • Engineering: je koppelt de verschillende STEM-onderdelen aan elkaar om te komen tot nieuwe inzichten, toepassingen en creaties.

Domein STEM

Je bent verwonderd over dingen die je in het dagelijkse leven ziet?
En je wil de wetenschappelijke principes en toepassingen daarachter leren kennen?
Je wil daarbij vaardiger worden in onderzoekend leren?

In de doorstroomrichtingen op Viso ligt de focus op:

  • Je leert een oplossing zoeken, voor technische wiskundige en wetenschappelijke uitdagingen.
  • Je denkt, redeneert en ontwerpt door de theoretische achtergrond en de onderzoeksresultaten aan te wenden.
  • Je leert informatie kritisch analyseren, interpreteren en verbeteren.