Inhoudelijke focus

null
In de tijd waarin we leven is technologie en informatica niet meer weg te denken. De richting informaticabeheer bereidt onze leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs. In deze richting kiezen we voor een brede en evenwichtige vorming met 4 componenten:

  • Een praktische taalkundige vorming: Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context
  • Een bedrijfsgerichte vorming zodat de leerling zich na zijn of haar studies kan vestigen als zelfstandig ondernemer,
  • Een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informaticacomponent,
  • En natuurlijk: een toegepaste informaticavorming.

Informaticabeheer
5e jaar
6e jaar
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Nederlands
3
3
Ondernemend project
2
2
Wiskunde
3
4
Natuurwetenschappen
1
1
Toegepaste informatica
11
10
Stage
Lichamelijke opvoeding
2
2
TOTAAL
32
32

Profiel van de leerling

null
Je beschikt over een basiskennis ICT. Alle gekende leerstof wordt herhaald (in een versneld tempo) en de nieuwe pakketten worden stap voor stap aangebracht. Dit maakt dat specifieke voorkennis niet vereist is.

Belangrijker is een technische aanleg en vooral interesse is onontbeerlijk. In deze afdeling staat de computer centraal en leer je probleemoplossend denken. Deductief en gestructureerd werken, fouten interpreteren en verhelpen zijn belangrijke talenten

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit Informaticabeheer. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

 

doorstroommogelijkheden na 3de graad