Kiezen voor Viso is kiezen voor …

2 studiedomeinen, 10 studierichtingen en 6 studiepijlers

Ook voor het voorstellen van het studieaanbod op onze school blijven we bij onze beeldspraak van een klimtraject. Onze leerlingen starten in 1A aan een 6-jarige klimuitdaging waar ze door het kiezen van een studiedomein, een studierichting, keuzevakken en versterkte lespakketten komen tot een eigen klimtraject afgestemd op hun eigen interesses, talenten en mogelijkheden.

2 studiedomeinen: Kies jouw eigen klimtraject op onze school

Op Viso Cor Mariae kan je kiezen uit 2 grote studiedomeinen: het studiedomein STEM en het domein ECONOMIE & ORGANISATIE. Binnen elk domein kan je op onze VISO-klimmuur heel wat verschillende richtingen uit. We bieden immers heel wat verschillende studierichtingen aan.

Binnen het studiedomein STEM kan je vertrekken in 2A met de basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen en kan er nadien op onze school gekozen worden uit de studierichtingen Natuurwetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde, Moderne talen-Wetenschappen en Applicatie- en databeheer.

Binnen het studiedomein Economie & Organisatie bieden we de richtingen Economische Wetenschappen, Bedrijf & Organisatie, Economie-Wiskunde, Economie-Moderne talen, Bedrijfswetenschappen en Commerciële Organisatie aan. In 2A kan je dit domein reeds verkennen via de basisoptie Economie & Organisatie.

6 studiepijlers: Stel jouw eigen pakket in jouw klimrugzak samen

Het studie aanbod op Viso Cor Mariae is echter veel ruimer dan het louter kiezen van een studierichting. Onze school zet over de verschillende richtingen bewust in op het versterken van 6 schooleigen pijlers die wij onze klimpakketten noemen.

Kiezen voor Viso Cor Mariae is kiezen voor een klimrugzak gevuld met een versterkt pakket Talen, Wetenschappen & Stem, Economie & Ondernemen, IT, Cultuur & Artistieke vaardigheden en Wiskunde.

Met onze schooleigen keuzes in de lessentabellen vullen we geleidelijk aan de klimrugzak van elke leerling met tools en klimattributen die nodig zijn om ook later in het hoger onderwijs een succesvol klimtraject af te leggen. Onze leerlingen krijgen voldoende ruimte om zelf keuzes te maken en zo te bepalen van welke pijler zij een groter of kleiner pakket in hun klimrugzak wensen mee te nemen.