Onze missie

null
Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan elke jongere van Brakel en omgeving in een open sfeer met oog voor ieders talenten en interesses.

Vanuit talenten en mogelijkheden een 12-jarige begeleiden in zijn keuzes met als doel door te stromen naar hoger onderwijs.

Ons opvoedingsproject

null

Een school kiezen is belangrijk.

Niet elke school past bij jouw kind. Het is daarom belangrijk om te weten welke waarden en normen een school hanteert, hoe de school omgaat met de persoonlijkheid van jouw kind, hoe de school communiceert met ouders en leerlingen, hoe wordt omgegaan met resultaten, of de school blijft geloven in jouw kind,…. Maak een keuze die bij je kind past.

Onderwijs en opvoeding gaan voor ons samen.

Onderwijs richt zich op verdere studies en de arbeidsmarkt, opvoeding op het totale leven. We willen dat je kind uitgroeit tot een kritische wereldburger die met een open blik kijkt, vreedzaam samenleeft en van betekenis is voor anderen.

We bieden de leerling:

  • Een veilige omgeving waar alles in de plooi valt
  • De mogelijkheid om voor zichzelf te zoeken naar persoonlijk welbevinden
  • Een kleinschalige gemeenschap waarin ieder zorg draagt voor de andere.
  • Activiteiten om talenten te ontwikkelen, zoals projecten, lessen en studies en binnen- en buitenschoolse activiteiten
  • De kans op een succesvolle toekomst

Viso - Waar staan wij voor?

null

Warm-menselijkheid

Vanuit een ‘ons kent ons’ gevoel gaan we aan de slag met de leerlingen. Door de kleinschaligheid zijn we in staat om onze leerlingen op een persoonlijke te benaderen en hun te coachen bij hun ontwikkeling. We kennen onze leerlingen, één voor één.

Respect

Respect is de basis van ons samenzijn. Respect voor elkaar, respect voor materiaal en respect voor de natuur en omgeving.

Zorgzaam

We dragen zorg voor elke leerling zodat hij/zij in staat is om onderwijs te volgen, maar nog meer zorgen we ervoor dat een leerling uitgroeit tot een zelfstandig persoon die zijn eigen levensweg in handen neemt en in staat is beslissingen en keuzes te maken.

Openheid

We communiceren in een open sfeer en maken onze beslissingen transparant en duidelijk naar alle betrokkenen. We hechten heel veel belang aan inspraak van ouders en leerlingen om samen de school vorm te geven.

Kwaliteit

We stellen kwaliteit voorop, in onze lessen, in onze werking en in onze contacten met alle betrokkenen.

Onze doelstellingen

null

Bij het uitstippelen van onze studierichtingen, bij het invullen van onze lessen, bij het aangaan van samenwerkingen met ouders, leerlingen, bedrijven en andere scholen gaan we voor kwaliteit en niveau. We stellen alles in het werk om leerlingen op de juiste plaats in de juiste richting te krijgen om zo optimale toekomstmogelijkheden te creëren.

Via projecten, opdrachten en keuzeuren ontdekken leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze graag doen.

We waren pioniers in het starten met het laptopproject waardoor we een grote voorsprong hadden tijdens de coronacrisis. Ook in de toekomst zetten we in op het gebruik van laptops en digitale tools  in en buiten de lessen.

We besteden extra aandacht aan de overgang van lager naar secundair onderwijs door het inrichten van lessen rond leren leren, door te werken in kleinere  groepen en door een coach aan een beperkt aantal leerlingen toe te wijzen. Niet alleen het schoolse komt aan bod, maar ook het socio-emotionele aspect krijgt de nodige aandacht. Het kind uit de lagere school wordt een jongere in het secundair onderwijs en dit vraagt begeleiding.