Onze missie en visie

null
Welkom op onze school!

Op Viso Cor Mariae gaan we zorgzaam om met onze leerlingen. Een kleine school biedt als voordeel een persoonlijke relatie met de leerling. Eén van onze grootste troeven is dat leerlingen zich hier heel snel ‘thuis’ voelen. Ieder draagt zorg voor de ander, daartoe willen we onze leerlingen ook opvoeden.

In onze schoolvisie gebruiken we de metafoor van het muurklimmen: elke leerling wil de top bereiken, d.i. zijn diploma secundair onderwijs behalen. Niet voor iedereen is de route naar de top dezelfde, niet iedereen vindt meteen ook de juiste route – soms overschat of onderschat een ‘klimmer’ zich wel eens. Soms voelt iemand zich ook niet goed bij de gekozen route en moeten we op zoek naar een route waar hij/zij zich toch goed bij voelt.

Maar gelukkig moeten ‘klimmers’ niet alleen klimmen. Net zoals in klimhallen onderaan telkens een ‘zekeraar’ staat die de klimmer helpt en beveiligt of – indien nodig – opvangt, zijn er onze leerkrachten, leerlingbegeleider en ondersteunend personeel die onze leerlingen begeleiden in hun route naar de top, op maat van de leerlingklimmer.

Viso Cor Mariae is als secundaire school één van de vele schakels in de wereldwijde organisatie van de Broeders van Liefde. Samen met een 2000-tal medewerkers in zo’n 50 andere scholen geven we elke dag het beste van onszelf om onderwijs aan te bieden in de geest van de Broeders van Liefde en dit is: inspirerend, verbindend, coachend, mensgericht en met een open geest.

Wij geloven in de unieke waarde van elke jongere die ons wordt toevertrouwd.

Onze doelstellingen

null

Les op maat: Bij het uitstippelen van onze studierichtingen, bij het invullen van onze lessen, bij het aangaan van samenwerkingen met ouders, leerlingen, bedrijven en andere scholen gaan we voor kwaliteit en niveau. We stellen alles in het werk om leerlingen op de juiste plaats in de juiste richting te krijgen om zo optimale toekomstmogelijkheden te creëren.

Talent in de kijker: Via projecten, opdrachten en keuzeuren ontdekken leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze graag doen.

Digitaal vooruit: We waren pioniers in het starten met het laptopproject, waardoor we een grote voorsprong hadden tijdens de coronacrisis. Ook in de toekomst zetten we in op het gebruik van laptops en digitale tools  in en buiten de lessen.

Eigenaarschap & verantwoordelijkheid: We besteden extra aandacht aan de overgang van lager naar secundair onderwijs door het inrichten van lessen rond leren leren, door te werken in kleinere  groepen en door een coach aan een beperkt aantal leerlingen toe te wijzen. Niet alleen het schoolse komt aan bod, maar ook het socio-emotionele aspect krijgt de nodige aandacht. Het kind uit de lagere school wordt een jongere in het secundair onderwijs en dit vraagt begeleiding.

Onze waarden

null
geïnspireerd door de Broeders van Liefde

Warm-menselijkheid

Vanuit een ‘ons kent ons’ gevoel gaan we aan de slag met de leerlingen. Door de kleinschaligheid zijn we in staat om onze leerlingen op een persoonlijke te benaderen en hun te coachen bij hun ontwikkeling. We kennen onze leerlingen, één voor één.

Respect

Respect is de basis van ons samenzijn. Respect voor elkaar, respect voor materiaal en respect voor de natuur en omgeving.

Zorgzaamheid

We dragen zorg voor elke leerling zodat hij/zij in staat is om onderwijs te volgen, maar nog meer zorgen we ervoor dat een leerling uitgroeit tot een zelfstandig persoon die zijn eigen levensweg in handen neemt en in staat is beslissingen en keuzes te maken.

Openheid

We communiceren in een open sfeer en maken onze beslissingen transparant en duidelijk naar alle betrokkenen. We hechten heel veel belang aan inspraak van ouders en leerlingen om samen de school vorm te geven.

Kwaliteit

We stellen kwaliteit voorop, in onze lessen, in onze werking en in onze contacten met alle betrokkenen.