Tweede graad

null
In de tweede graad geef je echt richting aan je studie.

Viso Cor Mariae heeft ervoor gekozen om zich te specialiseren in twee domeinen met tal van doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs en jobs waar de ontwikkelingen van de toekomst zich afspelen, nl de domeinen STEM (= wetenschappen en ICT) en Economie & Organisatie.

Wie in de tweede graad kiest voor een bepaald domein, kan nog overstappen naar een ander domein in de derde graad. Voor bepaalde vakken zal de leerling een inhaalbeweging moeten doen.

Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
3e jaar
4de jaar
3e jaar
4e jaar
3e jaar
4e jaar
3e jaar
4e jaar
Godsdienst
2
2
2
2
2
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
2
2
2
2
2
Nederlands
4
4
4
4
4
4
4
4
Engels
3
2
3
2
2
2
3
3
Frans
4
4
4
4
3
3
3
3
Wiskunde
5
5
5
5
4
4
3
3
Natuurwetenschappen
6
6
3
3
3
3
2
1
- Biologie
2
2
1
1
1
1
- Chemie
2
2
1
1
1
1
- Fysica
2
2
1
1
1
1
Aardrijkskunde
1
1
1
1
1
1
1
1
Geschiedenis
2
2
2
2
1
1
1
1
MEAV
1
-
1
-
1
-
1
Economie
4
4
6
6
Bedrijfseconomie
8
9
Complementair
2
4
1
3
3
4
2
3
Totaal
32
32
32
32
32
32
32
32

Domein STEM

Domein Economie en Organisatie