Tweede graad

null
In de tweede graad geef je echt richting aan je studie.

Viso Cor Mariae legt de focus op twee domeinen met tal van doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs en jobs waar de ontwikkelingen van de toekomst zich afspelen, nl. de domeinen STEM (= wetenschappen en ICT) en Economie & Organisatie.

Wie in de tweede graad kiest voor een bepaald domein, kan nog overstappen naar een ander domein in de derde graad, mits een kleine inhaalbeweging voor bepaalde vakken.

Richtingen met een doorstroomfinaliteit of D-finaliteit zijn uitgesproken theoretische richtingen die je voorbereiden op een academische opleiding (bachelor of master). We onderscheiden hier de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen (DOD) en domeingebonden doorstroomrichtingen (DGD). In DOD worden de talen en geschiedenis op een hoger abstractieniveau gegeven.

Richtingen met een dubbele finaliteit of D/A-finaliteit (doorstroom-én arbeidsmarktfinaliteit) bieden zowel veel theorie als praktijk aan. Je kan ermee verder studeren voor een professionele bachelor of meteen starten met een job.