Inhoudelijke focus

null
Wetenschappen

Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis.

Wiskunde

  • In de wiskunde focus je in deze opleiding -naast de opbouw van een stevige theoretische basis met definities, formules en stellingen-op concrete toepassingen van dagdagelijkse problemen. Je maakt op die manier van wiskunde een boeiend en uitdagend denkvak!
  • In alle richtingen met de component Wiskunde kan je kiezen voor zes of acht wekelijkse lesuren wiskunde. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Wetenschappen-Wiskunde
5e jaar
6e jaar
Aardrijkskunde
1
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Duits
2
2
Engels
3
3
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Biologie
2
1
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Esthetica
1
1
Complementair
1
1
- Extra Wiskunde
1
1
TOTAAL
32
32

Profiel van de leerling

null

  • De opleiding is eerder theoretisch is maar je werkt ook vanuit eigen waarnemingen en practica.
  • Je krijgt een training in het wetenschappelijk denken, het nauwkeurig analyseren en het correct beoordelen van informatie.
  • Je bent sterk in wiskundig redenen.
  • Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na de richting Wetenschappen-Wiskunde zijn zeer ruim.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit wetenschappen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

 

doorstroommogelijkheden na 3de graad