Wetenschappen - Wiskunde

null
De richting Wetenschappen – wiskunde is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting met doorstroomfinaliteit.

Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde en op wiskunde.

Wetenschappen
In wetenschappen leer je wetenschappelijke gegevens inzichtelijk verwerken en evalueren. Je besteedt veel aandacht aan probleemoplossend denken, je leert hypotheses formuleren en aftoetsen met experimenten.  Kritisch analyseren van gegevens met ICT komen zeker aan bod.

Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis.

Wiskunde

De wiskunde wordt abstracter en theoretischer. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig te verwerken. Theoretische modellen worden vertaald naar andere vakgebieden zoals wetenschappen, techniek en maatschappij.

In de wiskunde focus je in deze opleiding -naast de opbouw van een stevige theoretische basis met definities, formules en stellingen-op concrete toepassingen van dagdagelijkse problemen. Je maakt op die manier van wiskunde een boeiend en uitdagend denkvak!

In alle richtingen met de component Wiskunde kan je kiezen voor zes of acht wekelijkse lesuren wiskunde. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

In de keuze-uren kan je gaan voor 2 uur extra wiskunde of 2 uur STEM.

Profiel van de leerling

null

  • De opleiding is eerder theoretisch is maar je werkt ook vanuit eigen waarnemingen en practica.
  • Je krijgt een training in het wetenschappelijk denken, het nauwkeurig analyseren en het correct beoordelen van informatie.
  • Je bent sterk in wiskundig redenen.
  • Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na de richting Wetenschappen-Wiskunde zijn zeer ruim.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit wetenschappen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

 

doorstroommogelijkheden na 3de graad