Vernieuwing secundair onderwijs

null
Met de vernieuwing van het secundair onderwijs wil de overheid inzetten op de ontwikkeling van een open, brede en sterke persoonlijkheid van elke jongere.

Leerlingen moeten een beter beeld krijgen van wat ze kunnen. Ze moeten ontdekken wat hen interesseert en waar hun mogelijkheden liggen. Zo worden studiekeuzes weloverwogen keuzes, veel minder afhankelijk van de toevallige sociaaleconomische of sociaal-culturele situatie van leerlingen.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen aan het einde van de rit minstens de sleutelcompetenties bezitten om goed te functioneren in de samenleving. Dat ze goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt of op verdere studies. En vooral, dat ze uitblinken in hun mogelijkheden.

We willen het best mogelijke onderwijs voor élke leerling.