Leerlingenbegeleiding

null

Omdat onze school er in de eerste plaats is voor onze leerlingen, is er sinds jaar en dag een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding, op maat van elke leerling.

Leerlingenbegeleiding geniet in ViSO bijzondere aandacht als school van de Broeders van liefde.
We onderschrijven immers de pedagogie van de Christelijke caritas: de dienstbare en liefdevolle zorg voor ‘iedereen’ – met een voorkeur voor diegenen die op één of andere manier minder kansen krijgen.

De leerlingenbegeleiding streeft ernaar dat de leerlingen zich goed voelen op school en tot leren komen.

Lees meer in onze visietekst (vernieuwd februari 2023).

Elk kind heeft eigen talenten.

Dit is één van de belangrijke uitgangspunten op onze school.

Op VISO vinden we het belangrijk dat elke leerling eigen talenten kan ontdekken en verder kan ontwikkelen. En hoewel we onze leerlingen ook voldoende buiten hun ‘comfortzone’ proberen uit te dagen, is het bevestigen van een talent de basis om leerlingen zichzelf te laten zijn op onze school en hun weg te laten zoeken naar hun eigen toekomst.

Door uit te gaan van talenten maken we een verschil. Dit uitgangspunt geeft elk kind het zelfvertrouwen om zich op onze school goed te voelen en motiveert om ook minder vertrouwde vaardigheden en competenties aan te leren en uit te proberen.

Elk kind heeft zijn eigen specifieke context en eigen achtergrond. Het kennen van deze context is belangrijk, want het bepaalt mee hoe een kind handelt of juist niet handelt, hoe een kind presteert of juist minder presteert, of hoe een kind in een bepaalde zin evolueert. Elke leerling heeft zo zijn eigen verhaal en spreekt zijn eigen taal.

Onder de coördinatie van directie, leerlingenbegeleider en het team coaches proberen wij de context van elk kind beter te kennen en zo de eigen taal van een leerling beter te begrijpen. Op die wijze proberen we specifieke kansen, hulpmiddelen, opvolgingstrajecten en dialoog meer op maat van de individuele leerling mogelijk te maken.

Elke leerling spreekt zijn eigen taal.

Op VISO proberen we om de TAAL van onze leerlingen te begrijpen.

Wij zijn anti-pesten

Lees hier alles over ons anti-pest beleid!

REDICODI

We staan garant voor brede basiszorg voor iedere leerling. Dit betekent dat iedere leerling kan rekenen op zorg bij het leren (planning, meer tijd bij toetsen en examens, teksten op voorhand mogen lezen, …).

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie de brede basiszorg niet volstaat, kunnen rekenen op extra ondersteuning of extra maatregelen.

REDICODI staat voor REmediëren, DIfferentiëren,
COmpenseren en Dispenseren

Studiekeuzebegeleiding