Derde graad

null
In de derde graad bouwen we verder op de tweede graad en zetten we in op de domeinen Economie & Organisatie en STEM, terwijl ook het domein Taal & Cultuur haar plaats kent.

De hervorming van het secundair onderwijs wordt in 2023-2024
in het vijfde jaar ingevoerd.

Richtingen met een doorstroomfinaliteit of D-finaliteit zijn uitgesproken theoretische richtingen die je voorbereiden op een academische opleiding (bachelor of master). We onderscheiden hier de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen (DOD) en domeingebonden doorstroomrichtingen (DGD).

Richtingen met een dubbele finaliteit of D/A-finaliteit (doorstroom-én arbeidsmarktfinaliteit) bieden zowel veel theorie als praktijk aan. Je kan ermee verder studeren voor een professionele bachelor of meteen starten met een job.

In het vijfde jaar bieden wij volgende keuzevakken aan (2 uur/week):
sport – kunst – talen (Duits/Spaans) – digital design

Lessentabel 3de graad