Derde graad

null
In de derde graad bouwen we verder op de tweede graad en zetten we in op de domeinen Economie & Organisatie, Taal & Cultuur en STEM.

De hervorming van het secundair onderwijs wordt in 2023-2024
in het vijfde jaar ingevoerd.

Ben je zoek naar nieuwe studierichtingen in de derde graad die jouw interesses in bedrijfskunde, commerciële organisatie en IT combineren? Dan hebben we goed nieuws voor jou!

We presenteren met trots onze drie nieuwe studierichtingen in samenwerking met hogescholen Howest en Odisee: Bedrijfswetenschappen, Commerciële Organisatie en Applicatie- en Databeheer.

Richtingen met een doorstroomfinaliteit of D-finaliteit zijn uitgesproken theoretische richtingen die je voorbereiden op een academische opleiding (bachelor of master). We onderscheiden hier de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen (DOD) en domeingebonden doorstroomrichtingen (DGD).

Bedrijfswetenschappen (DGD)
Economie – Moderne Talen (DOD)
Economie – Wiskunde (DGD)
Moderne Talen – Wetenschappen (DOD)
Wetenschappen – Wiskunde (DGD)

Richtingen met een dubbele finaliteit of D/A-finaliteit (doorstroom-én arbeidsmarktfinaliteit) bieden zowel veel theorie als praktijk aan. Je kan ermee verder studeren voor een professionele bachelor of meteen starten met een job.

Commerciële Organisatie
Applicatie- en Databeheer

De TSO-richtingen Handel, Secretariaat-Talen en Informaticabeheer blijven in 2023-2024 enkel nog in het zesde jaar bestaan.

In het vijfde jaar bieden wij volgende keuzevakken aan (2 uur/week):
sport – kunst – grafische vormgeving – communicatie & media

Klik hier voor onze nieuwe brochure van de derde graad.