Inhoudelijke focus

null
Economie

In het vak economie krijgen maatschappelijke vragen een economisch antwoord zoals bijvoorbeeld waarom er in welvarende landen toch nog armoede kan bestaan, waarom internationale handel een land heel sterk of juist zwak kan maken, hoe de marktprijs tot stand komt en waarom de overheid deze marktprijs soms probeert bij te sturen.

Naast macro en micro economische thema’s komen er in het vak economie ook ondernemingsvragen aan bod zoals het budgetteren van kosten en opbrengsten, het maken van de juiste investeringskeuze of het evalueren van de bedrijfsactiviteiten en resultaten.

Wiskunde

  • In de wiskunde focus je in deze opleiding -naast de opbouw van een stevige theoretische basis met definities, formules en stellingen-op concrete toepassingen van dagdagelijkse problemen. Je maakt op die manier van wiskunde een boeiend en uitdagend denkvak!
  • In alle richtingen met de component Wiskunde kan je kiezen voor zes of acht wekelijkse lesuren wiskunde. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Economie-Wiskunde
5e jaar
6e jaar
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Duits
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Economie
4
4
Wiskunde
6
6
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Esthetica
1
1
Complementair
1
1
- Ondernemen
1
1
TOTAAL
32
32

Profiel van de leerling

null

  • Je hebt belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen.
  • Je kan helder, logisch, analytisch en kritisch denken.
  • Je bent goed in wiskundig redeneren.
  • Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, met een sterke focus op economische en wiskundige opleidingen.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit Economie-Wiskunde. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

doorstroommogelijkheden na 3de graad