We maken in elke studierichting minstens twee lesuren per week ruimte
voor keuzevakken, zodat de leerlingen kunnen kiezen voor hun talent.

Kunst

In dit keuzevak passen de woorden “creativiteit en fantasie”. Beweging en beeldend werk komen aan bod, maar de meeste aandacht gaat naar muziek en woord (theater). We zullen dus gretig gebruik maken van het podium in onze eetzaal.
Daarnaast kan een bezoek aan de bib, een tentoonstelling, een muzikant …ver-rijkend zijn!

Grafische vormgeving

Het grootste deel van dit vak draait rond visuele communicatie en grafisch ontwerp. Je leert flyers, affiches, brochures en social media posts maken in de huisstijl van onze school of een (fictief) bedrijf. Je leert foto’s bewerken en zelfs een logo ontwerpen. Je werkt hiervoor met Canva en Adobe-programma’s zoals Photoshop, InDesign en Illustrator. Naast grafische vormgeving omvat dit keuzevak ook 3D-tekenen (SketchUp) en videobewerking.

Dit vak zit standaard in het lessenpakket van onze nieuwe studierichting Applicatie- en databeheer, maar is een keuzevak voor leerlingen van andere richtingen. Het wordt sterk aanbevolen voor leerlingen Commerciële organisatie.

Communicatie en media

Leer in het vak ‘Communicatie en Media’ hoe je een overtuigende pitch kunt geven om investeerders, partners en klanten aan te trekken. Verfijn jouw presentatievaardigheden en leer hoe je jouw ondernemingsconcept op een boeiende en overtuigende manier kunt presenteren, met oog voor correct taalgebruik. Leer anderen te inspireren met jouw visie.

Dit vak zit standaard in het lessenpakket van onze nieuwe studierichtingen Bedrijfswetenschappen en Commerciële organisatie, en wordt mee ingeschakeld in het vakoverschrijdend en projectmatig werken. Voor leerlingen van andere richtingen is het een keuzevak.

Sport

Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport. Bij het keuzevak Sport krijgen die sporten aandacht die tijdens de gewone lessen L.O. niet of weinig aan bod komen.

Ook werken we toe naar bepaalde fysieke doelen, dagen we ons zelf uit in de meer conditionele sporten (nl. lopen, fietsen, zwemmen) en gaan we dieper in op technische en tactische elementen van een bepaalde sport. Daarnaast zullen de basisbeginselen van de trainingsleer aan bod komen. Je zal tijdens deze uren dus ook een theoretisch gedeelte krijgen, in een theorieles of via opdrachten. Hou er rekening mee dat er kosten kunnen verbonden zijn aan het huren of aankopen van sportmateriaal en -zaal.