Eerste graad

null
De vernieuwing zet in op een brede oriënterende eerste graad waar leerlingen de kans krijgen te ontdekken waar hun interesses en hun capaciteiten liggen.

In onze eerste graad zetten we in op verdieping door het inrichten van niveaugroepen voor Nederlands, Frans en wiskunde. Aan de hand van het 3-assenstelsel (abstractieniveau, autonomie en moeilijkheidsgraad) observeert elke vakleerkracht in welke mate de leerling in staat is om basis- en verdiepingsoefeningen, opdrachten, taken en toetsen op te lossen/te verwerken in een eenvoudige of moeilijke context, op zelfstandige basis of mits begeleiding.

In keuzeuren in het eerste en tweede jaar (KIT) en in de basisopties in het tweede jaar laten we leerlingen kennismaken met verschillende interessedomeinen.

We begeleiden de leerling doorheen de eerste graad en ontdekken samen met hem welke domein (= interesse) en welke finaliteit (= capaciteit) hij of zij best aanvangt in de tweede graad.