Eerste graad

null
De vernieuwing van het secundair onderwijs zet in op een brede oriënterende eerste graad waar leerlingen de kans krijgen te ontdekken waar hun interesses en hun capaciteiten liggen. Onze school biedt de eerste graad A aan.

Aan de hand van het 3-assenstelsel (abstractieniveau, autonomie en moeilijkheidsgraad) observeert elke vakleerkracht in welke mate de leerling in staat is om basis- en verdiepingsoefeningen, opdrachten, taken en toetsen op te lossen/te verwerken in een eenvoudige of moeilijke context, op zelfstandige basis of mits begeleiding.

In keuze-uren in het eerste jaar (KIT = keuze voor interesse en talent) en in de basisopties in het tweede jaar laten we leerlingen kennismaken met verschillende interessedomeinen.

We begeleiden de leerling doorheen de eerste graad en ontdekken samen met hem welke domein (= interesse) en welke finaliteit (= capaciteit en perspectief) hij of zij best aanvangt in de tweede graad.