Eerste jaar

null
Op Viso Cor Mariae kan elke leerling starten aan het 1e leerjaar A.
In 1A krijg je 27u algemene vorming en 5u differentiatie.

Algemene vorming

Binnen de algemene vorming zijn er onder meer lessen aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands, techniek en lichamelijke opvoeding. Bijzonder in het pakket algemene vorming op Viso Cor Mariae is de keuze voor niet 1u maar 2u Engels. Deze keuze kadert binnen de 6 studiepijlers waar wij als school versterkt op in zetten. Voor meer info over de 6 studiepijlers op onze school klik hier. Alle leerlingen in 1A krijgen bij op VISO naast een lesuur techniek ook een lesuur STEM waar wetenschappen, techniek, wiskunde en engineering samen komen.

Differentiatie

In het differentiatiegedeelte willen we elke leerling ondersteunen en uitdagen en organiseren we een lesuur wiskunde en een lesuur Frans op maat. De invulling van dit extra lesuur wiskunde en Frans kan verdiepend (=uitdagend) of juist remediërend (= versterkend) zijn en is afhankelijk van de individuele noden van de leerling.

ICT en digitale vaardigheden

Met een lesuur ICT in de lessentabel van 1A hechten we van bij de start van het secundair onderwijs meteen aandacht aan de ICT-vaardigheden van onze leerlingen. Een goede ICT- vaardigheid vinden wij als school een heel belangrijke competentie voor secundaire school leerlingen. Bovendien zet onze school in de verschillende studierichtingen en voor verschillende vakken in op  zelfstandige en activerende werkvormen en op blended learning en digitale leerformules. ICT-vaardigheden vormen dan ook één van de 6 studiepijlers van onze school.

KIT-pakket (KIT = Keuze voor Interesse en Talent)

Tijdens de KIT-uren (2u) gaat aandacht naar de interesses en talenten van het kind. Leerlingen kunnen kiezen voor twee van volgende mogelijkheden: studio Taal & Cultuur, studio ProgramMeer, studio Sport en studio Kunst.

Wiskunde en Frans op maat

 

Naast de lesuren wiskunde en Frans in de lessentabel organiseren we voor beide vakken voor elke leerling in 1A nog een extra lesuur ‘op maat’. In deze 2 lesuren gaan we voor beide vakken nog verder in het enerzijds ondersteunen en anderzijds uitdagen van leerlingen en brengen we een gedifferentieerde invulling.

 

De lesuren op maat zorgen voor differentiatie in tempo en zijn afgestemd op verschillende noden van leerlingen. Deze lesuren gaan door in het open leercentrum waar een laptop voor elke leerling ter beschikking is. De leerlingen werken zelfstandig aan oefeningen en opdrachten. De leraar volgt hen in de rol van coach op.

 

Voor het vak wiskunde herhaalt deze aanpak zich in 2A. De lesuren wiskunde op maat in 1A en 2A helpen het schoolteam om op het einde van de eerste graad elke leerling een juist oriëntatieadvies te geven naar een eerder sterke wiskundige studierichting of juist een richting met een basispakket wiskunde.

Keuze voor interesse en talent: KIT-uren

 

STUDIO TAAL & CULTUUR

Op onze school hechten we doorheen de verschillende opleidingen extra aandacht aan taalvaardigheden. Studio Taal & Cultuur is een keuzevak voor leerlingen die interesse en aanleg hebben voor taal en ook gefascineerd zijn of worden door (antieke) cultuur. Klassieke talen vormen hierbij het uitgangspunt en zijn de basis om aan woordenschatverwerving te werken. Studio Taal & Cultuur helpt leerlingen ook bij het regelmatig studeren en maakt het inzicht van leerlingen in grammaticale constructies groter. Studio Taal & Cultuur maakt de interesse in vreemde talen bij leerlingen los

 

STUDIO PROGRAMMEER

Tijdens het keuzevak studio ProgramMeer gaan we aan de slag met Scratch en leren de leerlingen de allereerste beginselen van het programmeren. Tijdens dit keuzevak leren leerlingen eveneens hoe een app wordt gemaakt en een website wordt opgezet, vandaar ook de hoofdletter ‘M’ in studio ProgramMeer .

Studio ProgramMeer maakt bij sommige leerlingen een groeiende IT -interesse wakker. Met het oog op onze studierichting Applicatie & Databeheer of het vak Informaticawetenschappen in de richting Bedrijfswetenschappen, Economische Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde kan dit keuzevak misschien wel eerste IT -trigger vormen!

 

STUDIO SPORT

Studio Sport is natuurlijk het keuzevak voor onze meest sportieve eerste jaars. Naast de LO lessen in de lessentabellen wordt in de keuze vak de sportieve lat letterlijk en figuurlijk nog net iets hoger gelegd. Inspanning en karakter tonen vormen de basis. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

 

STUDIO KUNST

Wie creatief is en muzikaal aangelegd zal zich zeker goed voelen bij studio Kunst. Want dit zijn de 2 hoofdingrediënten van de artistieke keuzevak. Expressie en jezelf durven tonen, daar gaat het hier om. De leerlingen die voor studio Kunst kiezen leren hun artistieke talenten verder ontdekken en krijgen de kans om ook eens buiten hun comfortzone te durven komen. Studio Kunst is vanuit dit aspect dan ook een echte aanrader!

1 UUR ICT-VAARDIGHEDEN

 

ICT  is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Ook op onze school komen deze vaardigheden goed van pas bij lesuren op maat,  begeleid zelfstandig leren en blended leren formules.  Een extra basis voor ICT leggen we daarmee meteen in de eerste graad door een lesuur ICT in de lessentabel van 1A op te nemen.

Onze leerlingen krijgen daarbij basistechnieken van Word, Excel, Powerpoint, Outlook, multimedia en het organiseren van een digitaal geheugen in Windows. Deze vaardigheden passen we nadien toe in de vakken van de algemene vorming (bv. een Powerpointpresentatie voor het vak aardrijkskunde of het gebruik van een rekenblad bij het vak Stem of de basisoptie Economie & Organisatie)