Bedrijfswetenschappen

null
Bedrijfswetenschappen is een theoretische doorstroomrichting in het domein Economie & Organisatie (DGD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Ze is gericht op ondernemende leerlingen met een breed interessegebied.  De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden. In het pakket economie bestudeer je het keuzegedrag van de producent en de consument, de marktwerking, de internationale handel, economische integratie, boekhouden (accounting) en (vennootschaps)recht. Een sterke voeling met ICT en cijfers is zeker een meerwaarde.

 

Price is what you pay, value is what you get.

Warren Buffet

Profiel van de leerling

null
De leerling

  • heeft belangstelling voor de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol.
  • volgt graag de economische actualiteit over consumentengedrag, internationale handel, …
  • kan inzichtelijk complexe economische leerinhouden verwerken.
  • legt graag verbanden tussen economische leerinhouden.
  • kan logisch en kritisch redeneren over de economische leerinhouden.
  • wil vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden.

Wat is het verschil tussen bedrijfswetenschappen en economische wetenschappen?

Economische wetenschappen is een theoretische richting waar het tempo hoger ligt dan in Bedrijfswetenschappen. Beide richtingen bieden hetzelfde pakket economie aan, maar in Bedrijfswetenschappen worden hier 2u meer aan besteed waardoor er tijd vrijkomt om de lessen praktischer aan te pakken.
Zowel voor de talen als geschiedenis moeten in Economische wetenschappen verdiepende doelen bereikt worden terwijl dit in Bedrijfswetenschappen de basisdoelen zijn.
Het leerplan wiskunde is minder uitgebreid bij Bedrijfswetenschappen (4u) dan in Economische wetenschappen (5u) waar een groot inzicht gevraagd wordt.

Doorstroom mogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit bedrijfswetenschappen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.
Finaliteit
Doorstroom Domeinoverschrijdend
Doorstroom Domeingebonden
Dubbele finaliteit
Tweede graad
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
Derde graad
Economie-Wiskunde
Economie-Moderne Talen


Bedrijfswetenschappen
Commerciële organisatie