Cluster Brakel

null
Onze school behoort tot de congregatie van de Broeders van Liefde. De cluster Brakel bestaat uit 2 kleuter- en basisscholen, nl. De Kei in Lierde en Sint-Augustinus in Brakel, een kleuterschool Valkenberg te Brakel en de secundaire school Viso Cor Mariae te Brakel. Daarnaast maakt ook kinderdagverblijf ’t Zwalmnestje deel uit van onze cluster.

Van 0 tot 18 jaar: welkom bij Broeders van Liefde cluster Brakel!

De scholengemeenschap

null
Onze school maakt ook deel uit van de scholengemeenschap SG Emmaüs waarin er een samenwerkingsverband bestaat tussen 8 secundaire scholen uit de regio Brakel – Herzele – Zottegem: SG Emmaüs

Brakel3

null
In Brakel zijn 3 Katholieke scholen die samen 5 domeinen van de 8 domeinen aanbieden binnen het secundair onderwijs.

Viso Cor Mariae biedt studierichtingen aan binnen het domein STEM en Economie & Organisatie.

Ouderraad

null
Wij hebben op onze school ook een ouderraad waarmee nauw samengewerkt wordt. De voorzitter van de ouderraad is Valerie Vandermaelen:
Valerie Vandermaelen

Voorzitter Ouderraad tel: 0477 83 71 20

Ouderraad

CLB

null
Voor info en advies kan men terecht bij het Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen, verbonden aan onze school: VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen – Centrum voor Leerlingenbegeleiding