Economische wetenschappen

null
Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
In het pakket economie bestudeer je het keuzegedrag van de producent en consument, de marktwerking, de internationale handel en de economische integratie. Verder leer je ook over accounting en vennootschapsrecht.

Price is what you pay, value is what you get.

Warren Buffet

Profiel van de leerling

null
De leerling

  • is in staat om complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
  • heeft interesse in de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol.
  • volgt graag de economische actualiteit over consumentengedrag, internationale handel, …
  • legt vlot verbanden tussen leerinhouden.
  • kan logisch en kritisch redeneren.
  • is in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.
  • kan vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden.

 

Doorstroom mogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit Economische wetenschappen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.
Finaliteit
Doorstroom Domeinoverschrijdend
Doorstroom Domeingebonden
Dubbele finaliteit
Tweede graad
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
Derde graad
Economie-Wiskunde
Economie-Moderne Talen


Bedrijfswetenschappen
Commerciële organisatie

Wat is het verschil tussen Economische wetenschappen en Bedrijfswetenschappen?

null
Economische wetenschappen is een theoretische richting waar het tempo hoger ligt dan in Bedrijfswetenschappen. Beide richtingen bieden hetzelfde pakket economie aan, maar in Bedrijfswetenschappen worden hier 2u meer aan besteed waardoor er tijd vrijkomt om de lessen praktischer aan te pakken.
Zowel voor de talen als geschiedenis moeten in Economische wetenschappen verdiepende doelen bereikt worden terwijl dit in Bedrijfswetenschappen de basisdoelen zijn.
Het leerplan wiskunde is minder uitgebreid bij Bedrijfswetenschappen (4u) dan in Economische wetenschappen (5u), waar een groot inzicht gevraagd wordt.