Natuurwetenschappen

null
Natuurwetenschappen is een sterk theoretische doorstroomrichting (DOD).
Ze combineert een brede algemene vorming met de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Leerlingen Natuurwetenschappen zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Hoe ontstaat 3D-zicht? Waarom worden mensen ziek na een inspuiting met een vaccin? Waarom loop ik sneller dan jij? Welke chemische reactie treedt er op bij het breken van een light-stick?

Tijdens de lessen biologie, chemie en fysica worden onder andere deze vragen over levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestudeerd.
Naast de theoretische aspecten leer je ook wetenschappelijke vaardigheden (practica) en het wetenschappelijk denkproces (het maken van een practicumverslag) aan.

Natuurwetenschappen
3e jaar
4e jaar
Godsdienst
2
2
Lichamelijk opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Engels
3
2
Frans
4
4
Natuurwetenschappen
6
6
-Biologie
2
2
- Chemie
2
2
- Fysica
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
MEAV
1
-
Wiskunde
5
5
Complementair
2
4
- ICT
1
1
- Duits
1
- Engels
1
- STEM
1
1
Totaal
32
32

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.

Profiel van de leerling

null
De leerling

  • is in staat om complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerken.
  • beschikt over een gezonde portie nieuwsgierigheid en is geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen.
  • heeft wiskundig inzicht.
  • kan probleemoplossend denken en logisch redeneren.
  • kan nauwkeurig werken, is kritisch en heeft zin voor orde en detail.
  • heeft een grote aanleg voor abstract denken.
  • kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit wetenschappen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.
Tweede graad
Derde graad
Natuurwetenschappen
Wiskunde-Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Informatica-en communicatiewetenschappen