Moderne talen - Wetenschappen

null
Moderne talen – Wetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting in de domeinen Taal & Cultuur en STEM.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen.

In moderne talen gaat veel aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. en naar de reflectie op taal en literatuur.

Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

De complementaire uren gaan naar STEM waar vertrokken wordt vanuit een uitdagende onderzoeksvraag.

 

Moderne talen

 

 

Wetenschappen

Profiel van de leerling

null

  • De opleiding is eerder theoretisch maar je werkt ook vanuit eigen waarnemingen en practica.
  • Je krijgt een training in het wetenschappelijk denken, het nauwkeurig analyseren en het correct beoordelen van informatie.
  • Je hebt een talenknobbel.
  • Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. De verdere uitwegen na de richting Moderne Talen-Wetenschappen zijn zeer ruim.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit Moderne talen – Wetenschappen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

 

doorstroommogelijkheden na 3de graad