Tweede jaar

null

In 2A omvat de basisvorming (Nederlands, Frans, wiskunde …) 25 lesuren.

Daarnaast kunnen leerlingen uit 2A kiezen voor één van de basisopties die de school aanbiedt. Een basisoptie omvat telkens 5 lesuren. Wat je ook kiest als basisoptie heeft geen invloed op de verdere studiekeuze.

Net als in het 1e jaar zijn er ook in het 2e jaar 2 lesuren differentiatie. Het gaat om 1 uur wiskunde of Frans op maat (= verdieping) en 1 uur Economie Explore of STEM (= verbreding)