Economie - Moderne Talen

null
Economie – Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinen Taal & Cultuur en Economie & Organisatie (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen.

Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Daarnaast verdiep je je  communicatievaardigheden in het Duits, Spaans, Engels, Frans en Nederlands. Ook de reflectie op taal en literatuur ontbreekt niet.

Profiel van de leerling

null

  • Je hebt belangstelling voor economisch-wetenschappelijke problemen.
  • Je kan helder, logisch, analytisch en kritisch denken.
  • Je hebt een talenknobbel.
  • Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, met enkel een voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit Economie-Moderne Talen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

 

doorstroommogelijkheden na 3de graad