Economie - Moderne Talen

null
Economie – moderne talen is een sterk theoretische doorstroomstudierichting in de domeinen Taal & Cultuur en Economie & Organisatie (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Economie

In het vak economie krijgen maatschappelijke vragen een economisch antwoord zoals bijvoorbeeld waarom er in welvarende landen toch nog armoede kan bestaan, waarom internationale handel een land heel sterk of juist zwak kan maken, hoe de marktprijs tot stand komt en waarom de overheid deze marktprijs soms probeert bij te sturen.

Naast macro- en micro-economische thema’s komen er in het vak economie ook ondernemingsvragen aan bod zoals het budgetteren van kosten en opbrengsten, het maken van de juiste investeringskeuze of het evalueren van de bedrijfsactiviteiten en resultaten.

Moderne talen

In moderne talen gaat veel aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en literatuur.

Profiel van de leerling

null

  • Je hebt belangstelling voor economisch-wetenschappelijke problemen.
  • Je kan helder, logisch, analytisch en kritisch denken.
  • Je hebt een talenknobbel.
  • Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, met enkel een voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Doorstroommogelijkheden

null
Dit zijn de logische doorstroommogelijkheden vanuit Economie-Moderne Talen. Uiteraard hangt alles af van het doorzettingsvermogen en de motivatie van de leerling om te slagen in een gekozen studierichting.

 

doorstroommogelijkheden na 3de graad