Bedrijfswetenschappen

null
Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting met doorstroomfinaliteit in het domein Economie & Organisatie (DGD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Price is what you pay, value is what you get.

Warren Buffet

Profiel van de leerling

null
De leerling

  • heeft belangstelling voor de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol.
  • volgt graag de economische actualiteit over consumentengedrag, internationale handel, …
  • kan inzichtelijk complexe economische leerinhouden verwerken.
  • legt graag verbanden tussen economische leerinhouden.
  • kan logisch en kritisch redeneren over de economische leerinhouden.
  • wil vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden doorgronden.