Geef richting aan je toekomst

Workshops en rondleidingen

Workshops op woensdag 30 november 2022 vanaf 14.00 u - 15.30u

Workshops op woensdag 18 januari 2023 vanaf 14.00 u - 15.30u

Infoavond maandag 13 februari 2023 om 19.00 u

Rondleiding op zaterdag 25 februari 2023 tussen 14.00 u en 17.00 u

Open avond op vrijdag 17 maart vanaf 17.00 u

Rondleiding op zaterdag 22 april tussen 14.00 u en 17.00 u

Het huidige schooljaar draait op volle toeren maar dit neemt niet weg dat we reeds volop bezig zijn met de plannen voor volgend jaar. Om iedereen zo goed mogelijk in te lichten over de school en haar studiedomeinen organiseren we ook dit jaar weer infoavonden, rondleidingen en een open avond. Deze data kan u alvast in de agenda noteren.

Projecten Viso voor en DOOR leerlingen

Trooper

Foto's en filmpjes

Geef richting aan je toekomst

null
Onze visie op onderwijs kan je vergelijken met muurklimmen. Net zoals een muurklimmer zijn weg zoekt naar de top, zoekt een leerling die weg die het best bij hem of haar past met als einddoel het behalen van het diploma secundair onderwijs. Elke klimmer, elke leerling is verschillend en volgt een ander traject. Een andere kleur van handvaten duidt op een andere route met meer of minder ondersteuning, eenvoudig of moeilijker. Het is dus belangrijk dat een klimmer een route kiest die hij aan kan en waar hij zich goed bij voelt. Het is onze taak als school een leerling te begeleiden naar de top rekening houdend met wie hij is en wat hij kan. Wij houden de touwen vast, maar laten ze vieren indien nodig.

Ons project

Een school kiezen is belangrijk. Niet elke school past bij jouw kind. Het is daarom belangrijk om te weten welke waarden en normen een school hanteert.

Studieaanbod

De vernieuwing zet in op een brede oriënterende eerste graad waar leerlingen de kans krijgen te ontdekken waar hun interesses en hun capaciteiten liggen.

Laptopproject

Voor de 2e en 3e graad

  • Elke leerling zijn/haar persoonlijke laptop.
  • In alle klassen een snelle draadloze internetverbinding.
  • Wij creëren een krachtige leeromgeving.