Geef richting aan je toekomst

null
Onze visie op onderwijs kan je vergelijken met muurklimmen. Net zoals een muurklimmer zijn weg zoekt naar de top, zoekt een leerling die weg die het best bij hem of haar past met als einddoel het behalen van het diploma secundair onderwijs. Elke klimmer, elke leerling is verschillend en volgt een ander traject. Een andere kleur van handvaten duidt op een andere route met meer of minder ondersteuning, eenvoudig of moeilijker. Het is dus belangrijk dat een klimmer een route kiest die hij aan kan en waar hij zich goed bij voelt. Het is onze taak als school een leerling te begeleiden naar de top rekening houdend met wie hij is en wat hij kan. Wij houden de touwen vast, maar laten ze vieren indien nodig.