Infoavond

maandag 13 februari om 19 uur

Inschrijvingen

aanmelden van 27 maart tot 21 april
inschrijven vanaf 16 mei

Open avond

vrijdag 17 maart

Rondleidingen

zaterdagen 25 februari en 22 april tussen 14.00 uur en 17.00 uur en na de infoavond en open avond

Geef richting aan je toekomst

null
Onze visie op onderwijs kan je vergelijken met muurklimmen. Net zoals een muurklimmer zijn weg zoekt naar de top, zoekt een leerling die weg die het best bij hem of haar past met als einddoel het behalen van het diploma secundair onderwijs. Elke klimmer, elke leerling is verschillend en volgt een ander traject. Een andere kleur van handvaten duidt op een andere route met meer of minder ondersteuning, eenvoudig of moeilijker. Het is dus belangrijk dat een klimmer een route kiest die hij aan kan en waar hij zich goed bij voelt. Het is onze taak als school een leerling te begeleiden naar de top rekening houdend met wie hij is en wat hij kan. Wij houden de touwen vast, maar laten ze vieren indien nodig.