Studiekeuzeloopbaan

null
Samen met coaches, leerkrachten en CLB gaan we na elke graad met de leerling op weg om een studiekeuze te maken.

Om een goede studiekeuze te kunnen maken dienen leerlingen een grondig beeld te hebben van de verschillende keuzemogelijkheden. Een tweede voorwaarde is dat leerlingen hun belangstelling, mogelijkheden, kennis, waarden op een heldere en objectieve manier kunnen inschatten. Tenslotte moeten leerlingen de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden kunnen afwegen.

Op verschillende momenten tijdens de studieloopbaan gaan we met de leerling aan de slag:

Overgang van 1e naar 2e graad en van 2e naar 3e graad :

 • De leerlingen krijgen een algemene toelichting door de directie.
 • De coaches gaan met leerlingen in gesprek tijdens leerlingencontacten.
 • Ouders worden geïnformeerd over de verschillende studierichtingen tijdens infosessies.
 • We organiseren doedagen. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen een proefles van de verschillende hoofdvakken (poolvakken) zodat ze zich een beter beeld kunnen vormen van de richtingen die ze kunnen kiezen.

Op verschillende momenten tijdens het schooljaar zijn er klassenraden, leerling-coachgesprekken en oudercontacten waarbij de resultaten van nabij worden gevolgd. Daar worden de eerste bouwstenen gelegd van een juiste studiekeuze voor de volgende schooljaren.

Overgang van secundair naar hoger onderwijs:

 • In oktober krijgen de leerlingen een algemene sessie over de structuur van het hoger onderwijs in samenwerking met Odisee hogeschool en het CLB.
  Op dat moment wordt ook voor ouders en leerlingen de website ‘onderwijskiezer’ toegelicht.
 • In januari wordt er een bezoek gebracht aan de SID-IN beurs te Gent.
 • Er wordt deelgenomen aan het Columbus-project. Dat is een exploratie-instrument om leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs te helpen bij hun studiekeuze. De resultaten van deze oriënteringsproef zijn niet bindend.
 • In maart organiseren we een infoavond met onze oud-leerlingen. Daar vertellen jonge oud-leerlingen over hun studies en is er een vlotte interactie tussen de leerlingen en onze oud-leerlingen.
 • Na een oriënterende klassenraad worden de ouders en leerlingen uitgenodigd om het advies te bespreken.