Vierde jaar

null
(vanaf 1.09.21)

Op het einde van de tweede graad geeft de klassenraad een advies voor een domein en finaliteit in de tweede graad op basis van de observaties in de eerste graad (interesse en capaciteit van de leerling).

  • Natuurwetenschappen/Economische wetenschappen = doorstroom domeinoverschrijdend
  • Bedrijfswetenschappen: doorstroom domeingebonden
  • Bedrijf en organisatie: dubbele finaliteit