Economie en organisatie

null
Ga je voor de basisoptie Economie & organisatie, dan maak je de keuze om te bestuderen hoe de economie in elkaar zit. Je bekijkt de economie als consument en ook vanuit het standpunt van de ondernemer. Je staat ook stil bij de rol van de overheid binnen de economie. In deze basisoptie willen we je ondernemingszin aanscherpen en je leert vaardigheden die hierbij belangrijk zijn. Je ontwikkelt in deze basisoptie ook digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken en te verwerken.
2A - Economie en organisatie
Aantal lesuren
Algemene vorming
25
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muziek
1
Nederlands
4
Wiskunde
4
Techniek
2
Natuurwetenschappen
1
Basisopties
5
Economie & Organisatie*
Differentiatie
2
Wiskunde of Frans op maat
1
STEM
1
Totaal
32

*incl. ICT in economische processen