Moderne talen en wetenschappen

null
In het deel moderne talen wordt je taalgevoel voor Nederlands, Frans en Engels uitgedaagd in 2 lesuren. Je leert de taal, maar ook de cultuur van die taalgebieden beter kennen. Je versterkt je communicatieve vaardigheden voor die talen. Je onderzoekt verbanden tussen deze drie talen en je gaat er creatief mee aan de slag.

In het deel wetenschappen van deze basisoptie leer je 3 lesuren onderzoek voeren naar verschijnselen uit de natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) en techniek. Je hanteert wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICT om informatie gestructureerd te verzamelen en te verwerken. Je wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar hypothesen en antwoorden bij natuurwetenschappelijke problemen of onderzoeksvragen..

2A - moderne talen en Wetenschappen
Aantal lesuren
Algemene vorming
25
Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muziek
1
Nederlands
4
Wiskunde
4
Techniek
2
Natuurwetenschappen
1
Basisopties
5
Moderne Talen & Wetenschappen*
Differentiatie
2
Wiskunde op maat
1
Economie Explore
1
Totaal
32

* 2u Moderne Talen – 3u Wetenschappen  incl. ICT-vaardigheden