Voorstellen 5e jaar

Duits (uitdieping) "Jojo, eine deutsche Telenovella"

Centraal tijdens het lesuur staat telkens één aflevering van een gedidactiseerde Duitse telenovella voor jongeren, gemaakt door Deutsche Welle, een platform vol materiaal voor leerkrachten Duits. De leerlingen bekijken per lesuur 2 à 3 keer de aflevering met Duitse ondertitels (die duren elk 4 minuten ongeveer) en daaraan worden heel wat interactieve en communicatieve oefeningen opgehangen. Bedoeling is spelenderwijs en via een telenovella hun woordenschat uit te breiden, hun luister - en spreekvaardigheden te trainen en ze in contact te brengen met de Duitse leefwereld van hun Duitse leeftijdsgenoten. Deze telenovella werd al een paar keer met succes uitgetest in de richting ST.

Economie / Wetenschappen

Welke cocktail krijg je als je de twee verschillende poolvakken op onze school even lekker door elkaar schudt? Een leuk keuzevak zoals het eco-wetenschap project 2015-2016!

Misschien even een korte toelichting bij de twee invalshoeken van dit keuzevak.

Economie

Om in het economische bedrijfswereldje te slagen moet je in 2015 best wel wat flexibel kunnen zijn. En dat doen wij ook bij de invulling van het economisch luik. Zo bepalen onverwachte wendingen in de economische actualiteit de invulling van de les. We kleuren daarbij graag buiten de lijntjes van de traditionele lessen en gebruiken daarbij veel verschillende werkvormen. En jullie, leerlingen krijgen daarbij zelf ook wel ruimte tot heel wat eigen inbreng wat heel vaak tot spontane en onverwachte ideeën en uiteenlopende meningen leidt. Naast de afwisselende items waar we mee aan de slag gaan, werken we in elke semester aan een groter project. Het voorbije schooljaar slaagden in de eerste semester alle leerlingen in de uitdaging om een volledige schooldag te ruilen voor een dag in het spoor van een topmanager. In het 2de semester staken de leerlingen zelf een les rond een economisch item in elkaar, die ze dan ook effectief tijdens een lesuur hebben mogen geven bij de jongere leerlingen uit de 1ste of 2de graad van onze school. Moeilijk om nu al te zeggen wat de items volgend jaar zouden zijn, maar een bekende econoom zei ooit over het nut van lange termijnplanning: In the long run, we ’re all dead!

Wetenschappen

Wat is dat toch met de wondere wereld van wetenschappen? Je valt van de ene verbazing in de andere. Het ene moment zijn we nog bezig om te bepalen wat er allemaal in een aspirine zit en wat dit juist met ons lichaam doet en het andere moment brouwen we bier. Het ene misschien als oplossing voor teveel van het andere …

Een opleiding als wetenschapper of ingenieur biedt in onze huidige maatschappij een grote kans om een toffe job te vinden. Een goede basis is daarbij onontbeerlijk. Dit willen we benadrukken tijdens het keuzevak. In het vijfde jaar beperken we ons tot practica met hier en daar de ruimte om eens dieper in te gaan op nieuwe ontwikkelingen die verschijnen in Eos, the new scientist of zaken die je gelezen hebt in de krant. Daarnaast bekijken we ook wat de halfgeleiders doen in de nieuwe LED- en OLED-technologie. Als je niet weet wat dit laatste betekent, wel kom het dan ontdekken in het keuzevak. Welkom in de wereld van verwondering!

ARTInformatic

Arte (eerste semester)

De leerlingen gaan samen op stap naar een ideale locatie om bruikbare foto’s te nemen die opnieuw gebruikt zullen worden voor het vervolg van dit keuzevak in het 2de semester.

We maken een opname-box, die we gebruiken om een aantal objecten te fotograferen met de juiste belichting. Deze foto’s kunnen opnieuw gebruikt worden in het 2de semester.

Tot slot worden er een reeks foto’s genomen die geïntegreerd worden in een stop motion filmpje volgens het voorbeeld van Slinkachu.

De evaluatie zal gebeuren a.d.h.v. de reeds gemaakte resultaten.

Informatica (tweede semester)

In het 2de semester wordt er verder gebouwd op de foto’s die genomen werden in het 1ste semester. De basishandelingen van fotografie en fotomanipulatie zullen aangeleerd worden en kunnen we toepassen op de genomen foto’s.

Deze technieken zullen verwerkt worden in een “10 om te zien” – project, een creatieve verwerking van kennis voor de leerlingen en een speelse ontdekking voor het publiek.

Op het einde zullen al deze werken gepresenteerd worden voor een creatief publiek in de vorm van een Prezi voorstelling.

Italiaans

Ciao. Buonasera. Pizza. Vino. Arrivederci. Ti amo.

Beperkt jullie kennis van het Italiaans zich tot deze woorden? Willen jullie leren communiceren in het Italiaans? Benissimo! Dan zijn jullie in deze cursus aan het goede adres: zich leren voorstellen, gesprekken voeren op de markt, in de winkel, op restaurant, de weg vragen: dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat jullie gaan leren.

Woordenschat en grammatica worden natuurlijk afgewisseld met Italiaanse liedjes, cultuur, een film, een kookles.

A presto!

LO - Sport

In het keuzevak LO van het 5de jaar plannen we sporten die niet in het normale jaarplan van de verplichte uren te vinden zijn: bv. rugby, frisbee, korfbal, cricket, tafeltennis, oriëntatietocht enz. Ook zal er aandacht gaan naar intensieve vormen van conditietraining. Daar denken we bv. aan indoorparcours, langeafstandslopen, uithoudingszwemmen enz. Deze lessen worden in blokken van 2 uur gegeven. Het spreekt voor zich dat leerlingen die het keuzevak LO kiezen over een degelijke fysieke conditie dienen te beschikken.

Spaans

Algemene kennismaking met de Spaanse taal en cultuur.

Gebruikte methode: Caminos 1 (nieuw) Handboek + werkboek

Met zelfevaluatie na elk hoofdstuk (www.caminosonline.nl)

 • Thema’s: zich voorstellen, begroeten, de weg vragen, op restaurant gaan, shopping, vrije tijd, op reis gaan.
 • Muziek: Manu Chao, Belle Perez, King Africa, Shakira, …
 • Film: Volver, …

Wiskunde: uitbreiding van 6 uurs-richting naar 8 uurs-richting

In de 2 extra lesuren komen 2 onderwerpen aan bod.

 1. Financiële algebra (20 lesuren) is voor iedereen nuttig, in het bijzonder voor diegenen die in het hoger onderwijs een economische richting kiezen.

INHOUD:

Intrestberekening

 • Enkelvoudige intrest
 • Samengestelde intrest
 • Gelijkwaardige rentevoeten

Toepassingen op intrestberekening

 • Zichtrekening en spaarrekening
 • Termijnrekening
 • Kasbon

Annuïteiten

 • Postnumerando- en prenumerandoannuïteit
 • Consumentenkrediet
 • Woonkrediet
 1. Lineaire algebra (30 lesuren) is een uitbreiding van het 6-uursonderwerp matrices en stelsels en bereidt voor op richtingen in het hoger onderwijs waarin wiskunde een belangrijke rol speelt.

INHOUD:

Matrices

 • Inverse matrix

Determinanten

 • Definities en eigenschappen
 • Regel van Cramer
 • Meetkundige toepassingen

Deelruimten

 • Vectorruimte
 • Deelruimten
  • Voortbrengende deelverzameling van een deelruimte
 • Lineair onafhankelijke vectoren
 • Basis en dimensie van een deelruimte
 • Coördinaat ten opzichte van een geordende basis

Lineaire transformaties

 • Definities en eigenschappen
 • Samenstellen van lineaire transformaties
 • Coördinatentransformatie
 • Eigenwaarden en eigenvectoren
 • Macht van een diagonaliseerbare matrix

Evolutievraagstukken

Voorstellen 6e jaar

Economie

Zowel gericht op leerlingen uit de wetenschapsafdeling als leerlingen uit emt/ew die enerzijds graag willen leren hoe het komt dat sommige beleggers rijk kunnen worden door het spelen op de beurs en anderzijds enkele belangrijke bedrijfsaspecten willen leren ontdekken van een grote (internationale) onderneming.

PROJECT 1: beleggen op EURONEXT BRUSSEL

 • Bezoek beurs van Brussel
 • Sessie van een professionele beursmakelaar op onze school
 • De werking van de beurs leren kennen (hoe komt de koers van een aandeel tot stand? Welke beursregels en principes moeten gerespecteerd worden? Hoe gaat alles praktisch in zijn werk? Analyse van beursartikels, …
 • Beursspel (leerlingen beleggen fictief 25.000 euro tegen de werkelijke aandeelkoersen, opvolging van de koersevoluties, het tussentijds aankopen en verkopen van aandelen, het opvolgen van de waarde van de individuele beleggingsportefeuille => wie wordt na enkele maanden de beste belegger van de groep?)

Project 2: BEDRIJFSANALYSE (internationaal bedrijf)

Leerlingen bezoeken in groepjes van 2 een groot (internationaal bedrijf) en krijg bij dit bedrijfsbezoek enkele gerichte opdrachten mee.

 • STRATEGISCH LUIK
 1. Het voeren van een interview met verantwoordelijke van een bepaalde afdeling om tot een SWOT analyse te komen van die bedrijfsafdeling. Op basis van die SWOT analyse komen tot enkele gericht e bedrijfsstrategieën.
 2. Het proberen bij te wonen van een interne ondernemingsvergadering. Het maken van een eindverslag van die vergadering.
 • FINANCIEEL LUIK
  Maken van een financiële analyse van het bedrijf met als doel het komen tot een financieel eindverslag (hoe financieel gezond is het bedrijf? Hoe rendabel is het bedrijf? Voor welke financiële uitdagingen staat het bedrijf?)
 • LOGISTIEK LUIK
  Het in kaart brengen van de goederenstroom in het bedrijf.
 1. Aankoop goederen
 2. interne goederenstroom
 3. distributie

Italiaans

Jullie kunnen nu al iets meer zeggen dan “Ciao. Buonasera. Pizza. Vino. Arrivederci. Ti amo”.

In deel 2 gaan jullie de weg leren vragen, gaan we opnieuw op restaurant, leren jullie iets in het verleden vertellen en gaan we de woordenschat zien om te kunnen shoppen in het land van de mode.

Dit alles natuurlijk aangevuld met een beetje cultuur, met muziek, een film.

A presto!

IT-projecten

In dit keuzevak worden de leerlingen meegenomen in de wereld van de IT en zullen verschillende aspecten binnen deze sector behandeld worden.
Een greep uit het assortiment:

 • Fotomanipulatie
 • Programmeren voor dummy’s
 • IT in het hoger onderwijs
 • IT op de arbeidsmarkt
 • Dynamische websites bouwen
 • Nieuwe multimediatoepassingen
 • Eerste hulp bij computerproblemen

Dit zijn maar enkele voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden. Afhankelijk van de nieuwste ontwikkelingen binnen de IT sector en de eigen inbreng van de leerlingen zal dit IT-project vorm krijgen.

Dit project is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in IT en zich wil verdiepen in materie die verder rijkt dan het vak “informatica” in de 2de graad.

Specifieke voorkennis is niet vereist. Leergierigheid en doorzettingsvermogen zijn echter pluspunten. Er is zowel de mogelijkheid om individueel te werken als in teamverband. De uit te werken projecten zijn zeer toegankelijk en bruikbaar in verschillende contexten.

Het IT-project is onderdeel van het laptopproject van de 3de graad.
Een eigen laptop is dus zeker aangewezen bij het volgen van dit keuzevak.

Spaans

Verdere verwerving van de Spaanse taal en cultuur.

Gebruikte methode: Caminos 1 (nieuw) Handboek

Met zelfevaluatie na elk hoofdstuk (www.caminosonline.nl)

 • Thema’s: uitbreiding van vorig boek: zich voorstellen, begroeten, de weg vragen, het weer, naar de supermarkt, vrije tijd, op reis gaan.
 • Muziek: Enrique Iglesias, Mecano, Belle Perez, Shakira, …
 • Film: Volver, …
 • Clase de cocina: tapas

Presentatie: groepswerk: voorstellen/analyse van een Spaanse songtekst.

Wetenschappen / wetenschappelijk practicum

Misschien denk je eraan om deel te nemen aan het ingangsexamen geneeskunde, misschien zou je graag ‘iets’ met wetenschappen verder studeren. Misschien doe je ook wel gewoon graag wetenschappen! Dan is dit keuzevak iets voor jou: we maken oefeningen van vroegere olympiades, we diepen sommige stukken leerstof dieper uit, we bekijken wetenschappen vanuit een praktisch oogpunt.

Ook kunnen we soms op 50 minuten niet een volledig practicum uitwerken. Dan is dit ook een ideaal moment.

Er zijn practica die we kunnen uitvoeren , zodat je eens ziet hoe boeiend scheikunde en biologie wel kan zijn. Verwacht geen explosies of rookontwikkeling, maar gewoon toffe proeven. Enkele van die practica zijn: bier brouwen, aspirines ontleden, kleurstoffen maken,…

Wiskunde: uitbreiding van 6 uurs-richting naar 8 uurs-richting

Leerlingen die in de 5des 8u wiskunde volgden, kunnen dit verder volgen in het 6de jaar.

Denk je er nog steeds aan om volgend jaar studies burgerlijk ingenieur of wiskunde of fysica-sterrenkunde of bio-ingenieur of handelsingenieur of … aan te vatten?

Of je vindt het zonder meer boeiend om steeds weer en meer wiskundige inzichten te verwerven? En je beschouwt het wiskundig benaderen van allerlei toepassingen als een bijzondere uitdaging?

Binnen dit aanbod kunnen de sterk wiskundig geïnteresseerden elkaar motiveren, uitdagen en inspireren bij de aanpak van wiskundige problemen.

Verschillende onderwerpen uit het wiskundepakket van de 6 uurs-richtingen lenen zich hiervoor. Ze worden uitgediept en aangevuld. De klemtoon zal daarbij minder op het louter en verder inoefenen van methodes liggen maar veeleer op het bestuderen van nieuwe en extra toepassingen. In deze toepassingen wordt vaak de link gelegd met andere disciplines en vakken.

Daarnaast wordt ook tijd vrijgemaakt voor interessante onderwerpen die in het programma van de 6 uurs-richtingen niet voorkomen maar voor verdere wiskundige studies bijzonder nuttig kunnen zijn.

Zo zal er bijvoorbeeld in het eerste semester ruim aandacht besteed worden aan de studie van meetkundige plaatsen. Dit gebeurt zowel grafisch (gebruikmakend van de nodige wiskunde software) als analytisch. We maken ook kennis met parametervergelijkingen van krommen en poolvergelijkingen. Enkele uitbreidingen van toepassingen in de integraalrekening staan op het programma. En in het derde trimester werken we aan het oplossen van differentiaalvergelijkingen.

We beperken ons zeker niet tot het louter gebruik van een methode. We proberen ze eerst inzichtelijk te beheersen en zoeken nadien hoe een techniek in verwante problemen kan worden toegepast. Zelfstandig werk en ICT-gebruik komen hierbij als leermethode veelvuldig aan bod.

Probleemoplossend denken en vermogen worden gestimuleerd … maar ook de juiste aanpak voor en door toekomstige ingenieurs of wiskundigen!

We bieden jou hiermee een unieke kans om je optimaal voor te bereiden op richtingen met een zwaar pakket wiskunde in het hoger onderwijs!