Evaluatie op VCM

In Viso Cor Mariae kiezen we ervoor om de leerlingen een goede studiehouding aan te leren zodat ze klaar zijn voor hogere opleidingen.
Een goede studiehouding houdt in dat de leerstof dagelijks wordt bijgehouden, herhalingen en taken samen met de vrije tijd worden ingeplant.
Dit is noodzakelijk voor een succeservaring bij het leren.

Wij willen de leerlingen van de 1ste graad klaarstomen voor proefwerken in de 2de en 3de graad door de nadruk te leggen op die succeservaring.

De leerlingen oefenen de kleine delen leerstof regelmatig in (kleine toetsen en kleine herhalingen) zodat ze voelen dat ze het beet hebben.
Een minder goeie toets kan bij de volgende toetsbeurt meteen opgehaald worden.
De leerling voelt dat werken en doorzetten beloond worden.

Na een hoofdstuk of een aaneensluitend geheel wordt er een (grote) eindtoets afgenomen van dat vak, tijdens een lesuur bij de vakleerkracht.
Deze verschillende grote toetsen samen vervangen de vroegere ‘examens’.
Samen met de punten van het dagelijks werk vormen ze de eindbeoordeling.

Aan deze manier van evalueren zijn heel wat voordelen verbonden.
Ten eerste blijft de leerling in zijn klasgroep zitten waar hij rustig en in zijn vertrouwde omgeving de grote toets kan afleggen.
Ook de leerkracht is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Bovendien zijn er meerdere grote toetsen per vak en per trimester zodat de leerkracht regelmatig kan bijsturen.
Een mindere eindtoets hoeft op die manier niet door te wegen op de punten. De leerling heeft voldoende kansen om zijn punten op te halen.
De lestijd die we winnen, gaat naar remediëring, oefenen in niveaugroepen en projecten.

Op het einde van elk jaar in de 1ste graad leggen de leerlingen een eind GO af voor de vakken Frans, wiskunde en Nederlands.
In deze GO’s worden er delen leerstof uit het volledige schooljaar getoetst die nodig zijn naar het volgende jaar.
Op het einde van het 1ste jaar maken ze dus al kennis met een eerste korte ‘proefwerkperiode’.

De leerlingen hebben 2 jaar de tijd om zich een zekere regelmaat in hun studiehouding eigen te maken om dan in de 2de graad grotere pakketten te leren verwerken voor proefwerken van een aantal vakken.

In de 3de graad focussen we op verschillende vormen van proefwerken: mondelinge eindtoetsen, multiple choice-vragen, verdedigen van projecten, …
Op deze manier zijn ze optimaal voorbereid op hogere studies.