Algemene info

Deze richting speelt in op de grote behoefte op de arbeidsmarkt naar handige vaklui. Je leert hoe een computer werkt maar ook computersystemen beheren en herstellen. Een studierichting voor leerlingen die handig zijn, van uitdagingen houden en de moderne technologieën op de voet willen volgen.

WAT

In de tijd waarin we leven is technologie en informatica niet meer weg te denken. De richting informaticabeheer bereidt onze leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs. In deze richting kiezen we voor een brede en evenwichtige vorming met 4 componenten:

 • Een praktische taalkundige vorming: Nederlands, Frans en Engels met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context
 • Een bedrijfsgerichte vorming zodat de leerling zich na zijn of haar studies kan vestigen als zelfstandig ondernemer,
 • Een wiskundige vorming die een hoger abstractieniveau vereist en ondersteunend is voor de informaticacomponent,
 • En natuurlijk: een toegepaste informaticavorming.

VOOR WIE

Voor het vak informatica veronderstellen we dat je over een basiskennis ICT beschikt. Alle gekende leerstof wordt herhaald (in een versneld tempo) en de nieuwe pakketten worden stap voor stap aangebracht. Dit maakt dat specifieke voorkennis niet vereist is.

Belangrijker is een technische aanleg en vooral interesse is onontbeerlijk. In deze afdeling staat de computer centraal en leer je probleemoplossend denken. Deductief en gestructureerd werken, fouten interpreteren en verhelpen zijn belangrijke talenten.

WAT DAARNA?

Informaticabeheer is eerst en vooral gericht op doorstroming. Toch kan je ook onmiddellijk je kans wagen op de arbeidsmarkt als pc-deskundige in een computerwinkel, als helpdesk-medewerker, onderhoudstechnicus of netwerkbeheerder in een bedrijf waar je je daarna kan opwerken via interne of externe opleidingen. Ook is het zeker mogelijk om meteen je eigen zaak op te starten zoals een computerwinkel.

Wil je, zoals de meeste van je voorgangers, verder studeren, dan staan er heel wat deuren in het hoger onderwijs open. Velen kiezen in het grote aanbod voor een professionele bachelor zoals Toegepaste informatica, NMCT (New Media & Communication Technology), Elektronica & ICT, Marketing & ICT,… Ook graduaatsopleidingen zoals Programmeren, Webdesign of Netwerkbeheer behoren tot de mogelijkheden.

INHOUD

In deze richting wordt in het 5de jaar 11 uur toegepaste informatica aangeboden en in het 6de jaar 8 uur toegepaste informatica en 2 uur stage, welke aangeboden wordt als een blokstage van 2 weken. De leerinhoud gaat over:

 • Programmeren
 • Webdesign
 • Databanken
 • Kantoorpakketten
 • Netwerken
 • Servers
 • Besturingssystemen
 • Hardware & Elektronica