Economie

Studiekeuze Economie

Op onze school kan je in de 3e graad kiezen tussen 3 economische studierichtingen:

  • Economie-wiskunde (ASO)

  • Economie-Moderne Talen (ASO)

  • Handel (TSO)

Het vak economie (Economie-Wiskunde en Economie-Moderne Talen)

Het vak economie in onze derde graad ASO bereidt leerlingen voor op een eventuele keuze voor een economische academische bacheloropleiding. Academisch betekent dat er voldoende aandacht wordt besteed aan een theoretische invalshoek bij het bestuderen en analyseren van wat er in de economische actualiteit gebeurt. In het vak economie krijgen maatschappelijke vragen een economische antwoord zoals bijvoorbeeld waarom er in welvarende landen toch nog armoede kan bestaan, waarom internationale handel een land heel sterk of juist zwak kan maken, hoe de marktprijs tot stand komt en waarom de overheid deze marktprijs soms probeert bij te sturen.

Naast macro en micro economische thema’s komen er in het vak economie ook ondernemingsvragen aan bod zoals het budgetteren van kosten en opbrengsten, het maken van de juiste investeringskeuze of het evalueren van de bedrijfsactiviteiten en resultaten.

Het vak economie in de richting economie-wiskunde en economie-moderne talen kent inhoudelijk geen verschillen. Volg je in de 2e graad een economische richting met 4u wiskunde dan is de keuze voor de studierichting economie-moderne talen de meest logische keuze. Volg je in de 2e graad 5u wiskunde en behaal je voor het vak wiskunde bovendien sterke resultaten, dan is de kans groot dat een advies economie-wiskunde aan jou wordt gegeven. Wanneer je bij deze keuze of advies jou onzeker voelt of twijfelt tussen beide richtingen kan je zeker bij je leraar wiskunde en economie terecht om dit samen voor jezelf zo goed mogelijk in te schatten.

Leerlingen die in de 2e graad de overstap willen maken van een niet-economische richting naar de studierichting economie-moderne talen of economie-wiskunde kunnen dit zeker doen. Voor bepaalde thema’s wordt er verder gebouwd op begrippen, inzichten en principes uit het vak economie van de 2e graad. Ervaring leert ons echter dat het ontbreken van deze economische voorkennis een kleine inhalingbeweging kan vragen, maar zeker geen obstakel vormt om toch snel te groeien in het vak economie in de derde graad. Ook hierbij kunnen verschillende leraren jou zeker de nodige info en advies bij geven.

Het vak bedrijfseconomie (Handel)

In de richting handel spreken we niet van het vak economie, maar wel van het vak bedrijfseconomie. Het vak bedrijfseconomie is een sterk geïntegreerd leerplan waarin diverse bedrijfseconomische, boekhoudkundige, juridische, commerciële en informatica aspecten samen komen in gemeenschappelijke contexten.

Het vak bedrijfseconomie bereidt leerlingen voor op een economische professionele bachelor opleiding. Hierdoor ligt de klemtoon in tegenstelling tot het vak economie in aso minder op een theoretische en analytische invalshoek maar meer op het concrete ondernemerschap en de werking van een onderneming enerzijds en anderzijds het beroep van commercieel-administratief medewerker binnen een onderneming.

Voor leerlingen in onze 2e graad handel-talen is dit een logisch vervolgverhaal. Belangrijk daarbij is wel dat je goede resultaten haalt voor het vak bedrijfseconomie waarbij boekhoudkundige verplichtingen jou niet afschrikken en je nieuwsgierig bent in succesvol ondernemen.

Voor leerlingen die in de 2e graad economie zitten maar voor wie de leerstof te theoretisch aanvoelt of minder wiskundige inzichten hebben is de doorstroom naar de richting handel in de 3e graad vaak een goede keuze gebleken. Enkel voor het onderdeel boekhouden vraagt het gebrek aan voorkennis uit de 2e graad vaak een inhaalbeweging bij de start van de 3e graad.

Na de 3e graad handel is een doorstroom naar een professionele bacheloropleiding zoals bedrijfsmanagement een logisch vervolgverhaal in het hoger onderwijs. Toch stellen we vast dat onze leerlingen uit de richting handel ook in een veel bredere waaier van niet-economische richtingen van start gaan.

Vergelijkend overzicht

ECONOMIE (ECWI en ECMT) BEDRIJFSECONOMIE (HANDEL)
Voorbereiding op academische bacheloropleiding Voorbereiding op professionele bacheloropleiding
Aandacht voor theoretische invalshoeken Focus op ondernemersvaardigheden
Wiskundige analyses Integratie van toegepaste informatica
Veel aandacht voor thema’s binnen de macro en micro economie (marktvormen, prijsvorming, overheidsbeleid, internationale handel, economische groei, …) Veel aandacht voor bedrijfseconomische thema’s (commercieel beleid, financieel beleid, boekhoudkundige aspecten, juridische aspecten, …)
Onderzoeksopdracht Geïntegreerde proef
4 uur economie per week 10-11u bedrijfseconomie per week