Eerste graad

null
De vernieuwing zet in op een brede oriënterende eerste graad waar leerlingen de kans krijgen te ontdekken waar hun interesses en hun capaciteiten liggen.

In onze eerste graad zetten we in op verdieping door het inrichten van differentiatie-uren voor Frans en wiskunde. Elke vakleerkracht observeert in welke mate de leerling in staat is om basis- en verdiepingsoefeningen, opdrachten, taken en toetsen op te lossen/te verwerken in een eenvoudige of moeilijke context, op zelfstandige basis of mits begeleiding. Wekelijks en afhankelijk van het onderwerp worden de leerlingen tijdens de differentiatie-uren verdeeld in groepen waarbij de ene groep zelfstandig aan de slag gaat en de ander onder begeleiding. De differentiatie-uren worden aangeboden in het OLC (open leercentrum) waar leerling de ruimte krijgen om met een laptop samen of alleen te werken.

In keuzeuren in het eerste jaar (KIT) en in de basisopties in het tweede jaar laten we leerlingen kennismaken met verschillende interessedomeinen.

We begeleiden de leerling doorheen de eerste graad en ontdekken samen met hem welke domein (= interesse) en welke finaliteit (= capaciteit) hij of zij best aanvangt in de tweede graad.