Leren leren

Heel wat aandacht gaat uit naar dit item en dit in het kader van onze brede basiszorg voor alle leerlingen. Elke maand is er een aandachtspunt inzake ‘leren leren’. Dit wordt door de directeur gecommuniceerd in de ‘brieven voor ouders’. Doorheen het schooljaar gaan vakleerkrachten en leerlingenbegeleiders met de leerlingen aan de slag om tot een juiste en efficiënte studiemethode te komen. Dit kan tijdens de les maar ook tijdens aparte sessies tijdens middagpauze of huistakenbegeleiding gebeuren.