De 5 "waardevolle" kleuren van Viso Cor Mariae

Kleuren spreken een bijzondere taal en daarom proberen wij met kleuren onze schoolwaarden uit te stralen.

Zo geven wij met een eigen kleurenpallet van vijf waardevolle kleuren een eigen tint aan de toekomst van elk kind.

Het "warme geel" als kleur voor het warmmenselijke karakter van onze schoolomgeving

Het "zachte groen" als kleur voor het zorgzaam leren zijn met elkaar

Het "stijlvolle rood" als kleur voor het respectvol omgaan met zichzelf en de ander

Het "heldere blauw" als kleur voor dialoog en openheid waarin wij als school sterk geloven

Het "krachtige donkerblauw" als kleur voor ons dagelijks streven naar kwaliteit

Elke leerling zijn eigen tint

Op onze school kunnen leerlingen onze vijf waarden op hun eigen manier ervaren. Zo krijgen ze de kans om op hun eigen wijze onze schoolkleuren te mengen tot hun eigen unieke tint. Elke leerling vormt zo op onze school zijn eigen persoonlijkheid waarin onze 5 waarden een plaats krijgen.

Samen de toekomst kleuren

Kleur geven aan de toekomst van de leerlingen zien wij als een gemeenschappelijke project waarin ouders, leerkrachten en directie dezelfde basiskleuren voor ogen hebben. Wij besteden de nodige aandacht aan een goede verstandhouding, samenwerking en wederzijdse wisselwerking tussen ouders en school. Zo bouwen wij samen aan een optimale omgeving waar elke leerling zichzelf kan worden en zijn.