REDICODI

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie de brede basiszorg niet volstaat, kunnen rekenen op extra ondersteuning of extra maatregelen. Voor deze leerlingen zijn er specifieke redicodi-maatregelen die vastgelegd worden in individuele begeleidingsplannen op maat van elke leerling na overleg tussen de ouders, de klassenraad en de zorgcoördinator.
We zetten ook extra in op de begeleiding van leerlingen die socio-emotionele ondersteuning nodig hebben.

REDICODI staat voor REmediëren, DIfferentiëren, COmpenseren en Dispenseren