Warmste week 2017

Onze nieuwe buren van de Rank gingen enthousiast op onze uitnodiging om samen Kerst te vieren. Onze traditionele kerstbezinning kreeg hierdoor toch wel een bijzonder accent ... Ook nadien bleven de bewoners graag nog even een warme chocomelk drinken ten voordele van het Maendeleo-jongerencentrum in Kigoma (Tanzania) waar Bert Schrever (6ECMT) deze zomer 14 dagen verbleef, één van de goede doelen van de Warmste Week. Met het ingezamelde geld wordt o.m. het schoolgeld van dakloze jongeren betaald. De foto's vinden julliehier.

Zo zorgend voor iedereen gingen we de vakantie in ...